NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI NGUYÊN

09 tháng 03, 2012

Ngành Kinh tế Tài nguyên là ngành đào tạo mới ở Việt Nam trong khối ngành Kinh tế học, được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo theo Quyết định số 6038/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011
« | 1 | 2 | »
Designed and Developed by
Top